Sociale projekter

I denne sektion finder du ressourcer og casestudier om, hvordan forskellige kulturer og aldersgrupper kan lære hinanden om mad og landbrug.

Vi har udviklet casestudier og ressourcer, der undersøger, hvordan budskaber omkring mad og landbrug kan bruges til at samle folk fra forskellige kulturer og samfundslag. De inkluderede casestudier understreger blandt andet, hvordan budskaberne kan hjælpe med at integrere dårligt stillede immigrantbørn gennem praktiske, madrelaterede aktiviteter.

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information