Projektoverblik

Besøg hos gårde, skolehaver, gartnerier, markeder eller andre steder, hvor der dyrkes og arbejdes med mad og fødevarer, kan skabe inspirerende og virkelighedsnære rammer for børn til at lære om alt fra madproduktion og madkulturer til dyrevelfærd og miljøudfordringer. I stedet for at efterlade denne læring når besøget stopper, er der mange muligheder for at videreudvikle læringen i skolen og klasselokalet.


Field to School projektet forsøger at udvide besøgsoplevelsen ved at dele praktiske eksempler og udvikle læringsressourcer, som undervisere kan bruge til at udforske landbrugsrelaterede temaer i klasselokalet, så de virkelighedsnære oplevelser fra besøgene bliver en integreret del af skoleåret.

Projektet har skabt dialog med mange praksisaktører inden for mad og fødevarerelateret undervisning og -læring, og erfaringerne er blevet brugt til at udvikle ressourcerne på denne hjemmeside. Ressourcerne er udformet, så skolerne kan skabe deres egne landbrugs- og madrelaterede projekter, så som at holde høns, dyrke grøntsager, afholde madmarked eller helt selv udvikle en film om deres tur på gården!

Læs mere om projektet i Fields to Schools retningslinjer HER.

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information