Information og inspiration til, hvordan man kan holde kyllinger på skolen 

De seneste år er mange skoler begyndt at holde kyllinger og har fundet stor glæde og udbytte i det. At passe kyllinger kan hjælpe børn med at knytte et tættere bånd til dyr og til den naturlige verden. Arbejdet med at holde kyllinger kan også knyttes til en lang række pensum-fag, og så giver det børnene en bedre forståelse for, hvor deres mad kommer fra, lige som det styrker deres evner til i fremtiden at tage informerede og ansvarlige valg, når de skal købe mad.

Denne udførlige guide er fyldt med brugbare råd og vejledning, der kan hjælpe jer med at tage beslutningen om at holde kyllinger.

Download pakken HER.

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information