• Slide1
    Aenean venenatis risus ac aptent quis ipsum a mauris eu adipiscing nisi inceptos parturient consectetur...
    more
  • Slide2

Ze statku do školy

Návštěvy farem mohou dětem poskytnout inspirativní prostředí v reálném světě, kde se dozví o produkci potravin, životních podmínkách hospodářských zvířat, otázkách životního prostředí a kulturním dědictví potravin. To, co se naučí, ale nemusí zanechat na farmě. Existuje spousta příležitostí rozvíjet to, co se naučili, zpět ve škole a ve třídě.


Cílem projektu Ze statku do školy je rozšířit zkušenosti s návštěvou farmy sdílením příkladů osvědčených postupů, které mohou pedagogové použít k prozkoumání témat souvisejících se zemědělstvím ve třídě a začlenit tento typ vzdělávacích aktivit do výuky během školního roku.

Každý z partnerů projektu má zkušenosti s prací s externími pedagogy a pedagogickými pracovníky a tato zkušenost byla použita k rozvoji zdrojů na tomto webu. Vzdělávací zdroje jsou určeny na podporu škol při vytváření vlastních projektů zaměřených na zemědělství, jako je realizace školního farmářského trhu, pěstování zeleniny na školních zahradách,  nebo i výuka o tom, jak vytvořit svůj vlastní film o cestě na farmu!

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information