• Slide1
    Aenean venenatis risus ac aptent quis ipsum a mauris eu adipiscing nisi inceptos parturient consectetur...
    Więcej
  • Slide2

Field to School - Z pola do szkoły

Wizyty w gospodarstwach rolnych stanowią niepowtarzalną okazję, aby dzieci mogły poznać w praktyce jak wygląda wytwarzanie żywności, na czym polega dobrostan zwierząt, jak ochrona środowiska wiąże się rolnictwem i jaką rolę odgrywa żywność tradycyjna w naszym dziedzictwie kulturowym. Niestety najczęściej wiedza zdobyta w gospodarstwie ulega zapomnieniu, bo nie jest wykorzystywana podczas zajęć szkolnych. Celem projektu „Z pola do szkoły” jest dostarczenie nauczycielom inspiracji i narzędzi do pracy z uczniami, tak aby informacje uzyskane w gospodarstwie można było wykorzystać na lekcjach. 


Celem projektu "Z pola do szkoły" jest zebranie doświadczeń związanych z wizytami w gospodarstwie, udostępnienie przykładów najlepszych praktyk w tym zakresie i opracowywanie zasobów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach podczas omawiania tematów związanych z rolnictwem i żywnością. Wszyscy partnerzy projektu mają praktyczną wiedzę i doświadczenie w pracy z edukatorami i nauczycielami. Wiedza tę oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne wykorzystano do opracowania zasobów udostępnionych na niniejszej stronie internetowej. Infomacje zawarte w zasobach mogą stanowić inspirację dla szkół, które chcą realizować projekty związanych z rolnictwem, takie jak np.: przyszkolny chów drobiu, szkolny kiermasz rolniczy, uprawa warzyw w ogrodzie przyszkolnym, a nawet tworzenie ciekawych filmów z  wyjazdów do gospodarstw.

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information