Projekt "Zielone zawody", realizowany w Hamburgu, Niemcy

Projekt daje uczniom możliwość „zajrzeć przez ramię rolnikowi ekologicznemu”.
Ökomarkt e.V. przeprowadził dwudniowe warsztaty dla uczniów szkoły zawodowej w Hamburgu.
Pierwszego dnia, w szkole, odbyły się zajęcia teoretyczne, która przybliżyły uczniom rolnictwo ekologiczne i ekologię.
W drugim dniu uczniowie odwiedzili  Gut Wulksfelde, gospodarstwo ekologiczne położone w północno-wschodniej części Hamburga.
gdzie mogli zobaczyć jak wyglądają różne miejsca pracy związane z rolnictwem i gospodarką żywnościową.

Całe studium przypadku TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information