Wielka Brytania

Soil Association, Spear House, 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD

Stowarzyszenie założone w 1946 r. przez grupę rolników, naukowców i dietetyków,
którzy zaobserwowali bezpośredni związek między praktyką rolniczą a zdrowiem roślin, zwierząt, ludzi i środowiska.
Dziś jest wiodącą brytyjską organizacją charytatywną prowadzącą kampanię na rzecz żywności ekologicznej,
wytwarzanej z poszanowaniem praw człowieka i przyrody, rolnictwa ekologicznego i sprawiedliwego użytkowania gruntów rolnych.
Zatrudnia ponad 120 pracowników w Bristolu i Edynburgu.

Praca organizacja obejmuje trzy obszary:

1. Żywność wysokiej jakości wytwarzana metodami ekologicznymi jest świeża i sezonowa.
Przetwarza się ją tylko w niewielkim stopniu, a handel nią opiera się na uczciwych zasadach.
Dostęp do żywności wysokiej jakości jest prawem, a nie przywilejem.
Chcemy, aby każdy miał dostęp do żywności, wpływającej korzystnie na zdrowie człowieka, wytwarzanej z poszanowaniem dla środowiska. 
Działania edukacyjne w ramach programu Food for Life - prowadzone w prawie 1000 szkołach - pokazują, że można zmienić kulturę żywienia na lepsze.
Dzięki programowi opartemu na systemie nagród i dokształcaniu nauczycieli poprawiają się szanse życiowe i zdrowotne tysięcy dzieci.
Doświadczenia zebrane w ramach powyższego programu pomagają tworzyć zdrowsze zwyczaje żywieniowe również w innych społecznościach.

2. W obliczu zmian klimatycznych i rosnącej liczby ludności na świecie
kontynuowanie dotyczasowego modelu wytwarzania żywności staje się niemożliwe.
System rolnictwa ekologicznego może zapewnić trwałe i humanitarne rozwiązanie współczesnych wyzwań.
Dostarczamy rozwiązania, które wskazują jak uprawiać rolę, utrzymywać zwierzęta, odżywiać się z poszanowaniem śrowiska i zasobów naturalnych.
Chcemy być pionierami nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
wspierania różnorodności biologicznej i poprawy dobrostanu zwierząt.

3. Współpracujemy z rolnikami, gospodarstwami i przedsiębiorstwami wprowadzającymi zmiany w swoim otoczeniu.
Zapewniamy wsparcie techniczne i doradztwo rolnikom i firmom. 
Poprzez naszą spółkę zależną, Soil Association Certification, budujemy zaufanie konsumentów do produktów rolnictwa ekologicznego.
Staramy się przybliżać konsumentom zasady rolnictwa ekologicznego oraz budować zrozumienie i zaufanie
do naszego procesu certyfikacji rolnictwa ekologicznego.
Chcemy, aby konsumenci kupujący produkty ze znakiem Soil Association mieli do nich całkowite zaufanie.

Strona partnera TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information