Instytucje koordynujące

Istnieje wiele instytucji koordynujących działalność edukacyjną,  pośredniczących w nawiązywaniu kontaktów rolników ze szkołami i nauczycielami.
Mogą one korzystać z szerokiej gamy udostępnionych materiałów przydatnych w prowadzenia doradztwa edukacyjnego dla gospodarstw i szkół.

Strona internetowa "Field to School" będzie stanowiła dla instytucji koordynujących żródło materiałów pomocniczych. 
Studia przypadków, filmy i zasoby zostaną wykorzystane do informowania, doradztwa i wspierania szkół i gospodarstw.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie przeczytaj wytyczne klikając TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information