Seminaria dla rolniczek i rolników - oferta nauki  przez praktykę skierowana do austriackich przedszkoli i szkół

„To czego się doświadczy samemu, pozostaje w nas na zawsze” - to motto seminariów adresowanych do austriackich rolników i rolniczek,
prowadzących szeroką gamę interaktywnych zajęć przeznaczonych dla przedszkolaków i uczniów.
Obejmują one takie tematy jak: przyroda, krajobraz, żywność i rolnictwo.

Całe studium przypadku TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information