Facetime a Farmer - ciekawy projekt, pozwalający na bezpośredni kontakt rolnika z uczniami w szkole

Projekt wykorzystuje możliwości komunikacji zdalnej do śledzenia bieżącej sytuacji w rolnictwie.
Uczniowie za pomocą aplikacji FaceTime lub Skype spotykają się regularnie z wybranym rolnikiem.
Zadają mu pytania, omawiają swoje pomysły i dzielą się wiedzą.

Więcej o projekcie TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information