Austria

Gutessen Consulting, 1050 Wien, Schönbrunnerstraße 59-61/Top 13.

Firma konsultingowa, założona w 2005 r. przez Karin Kaiblinger (biolog) i Rosemarie Zehetgruber (dietetyk).

Gutessen Consulting oferuje usługi doradcze i szkolenia dla szkół, przedszkoli, firm i lokalnych społeczności w zakresie żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywności ekologicznej. Ich adresatem jest przede wszystkim personel stołówek pracowniczych i szkolnych oraz rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne, a także nauczyciele. W większości swoich projektów firma kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma wydaje również różnego rodzaje publikacje (poradniki, wytyczne i broszury popularnonaukowe).

Znaczna część prac Gutessen Consulting koncentruje się  na planowaniu i realizacji szkoleń dla rolników i  nauczycieli, zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży w gospodarstwach ekologicznych. Gutessen Consulting uczestniczy w programie „Schule am Bauernhof”, realizowany we współpracy z Bio Austria i Ländliches Fortbildungswerk, obejmującym dokształcanie rolników prowadzących projekty edukacyjne w środowisku szkolnym.

Strona partnera TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information