Nasz partner z Polski przygotował dwa studia przypadków, które znajdziesz w tej sekcji.

Żyj zdrowo!

Wiosną 2018 r. Fundacja im. Stanisława Karłowskiego we współpracy z koszalińskim oddziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
zrealizowała projekt edukacyjny „Żyj zdrowo!” przeznaczony dla uczniów miejscowych szkół podstawowych.
Szkoły raz w tygodniu otrzymywały na obiady mleko i warzywa z wybranych gospodarstw ekologicznych, w tym z gospodarstwa w Juchowie.
Głównym celem projektu było wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, co jest niezwykle istotne w okresie ich intensywnego wzrostu.
Kolejnym celem było nawiązanie kontaktu ze szkołami, aby umożliwić dzieciom zrozumienie, skąd pochodzi żywność, którą spożywają.

Aby przeczytać cały tekst, kliknij TUTAJ

Szkoła Waldorfska w Krakowie

W gospodarstwie Juchowo Fundacja im. Stanisława Karłowskiego od kilku lat realizuje program „Zielona Szkoła”.
Jest on przenaczony dla uczniów szkół podstawowych.
Jednym z partnerów projektu jest Szkoła Waldorfska im. Janusza Korczaka w Krakowie.
Uczniowie przyjeżdżają do gospodarstwa na cały tydzień, uczą się, jak funkcjonuje gospodarstwo
i co to znaczy produkować żywność z poszanowaniem ziemi, zwierząt i roślin.
Celem projektu jest umożliwienie dzieciom poznanie miejsca pochodzenia żywności
oraz uświadomienie wkładu pracy człowieka, niezbędnej do jej wytworzenia.
Wiedza zdobyta w gospodarstwie jest wykorzystywana na lekcjach w szkole
i wykorzystywana w praktyce, m. in. do prowadzenia szkolnego ogrodu.

Aby przeczytać cały tekst, kliknij TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information