Grupy docelowe

Projekt dostarcza wskazówek, informacji i wsparcia wszystkim zainteresowanym prowadzeniem edukacji w zakresie żywności i rolnictwa w środowisku szkolnym.
Grupy docelowe:

  • nauczyciele i edukatorzy,
  • rolnicy, 
  • instytucje koordynujące i ich personel,
  • uczniowie szkół zawodowych i nauczyciele-stażyści,
  • nauczyciele szkół specjalnych,
  • dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla instytucji edukacyjnych.

Wsparcie dla grup docelowych opiera się na studiach przypadku i zasobach, z których mogą korzystać osoby zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży. 
Dostęp do zasobów jest możliwy za pośrednictwem platformy internetowej "Field to School".
Partnerzy projektu za pośrednictwem swoich sieci kontaktów,
a także poprzez seminaria upowszechniające podejmują działania w celu zwiększenia wiedzy o platformie i swobodnym dostępie do zasobów.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie przeczytaj wytyczne klikając TUTAJ

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information