Dette casestudiet beskriver båndet som Københavns Skolehager har med skolebarna.

Københavns Skolehager er en sammenknytning av seks urbane hager som ligger rundt i København, der barn kan delta i hagearbeid som del av skolen, instiusjoner eller på fritiden. Som del av skolens eller daginstitusjoners aktiviteter, deltar barna i et skreddersydd program som integrerer praktisk hagearbeid med teoretisk undervisning. Skolene kan velge mellom to programmer - sommerprogrammet som løper fra mai til oktober eller vinterprogrammet som løper fra november til mars.

Les om hele casestudiet HER


What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information