Guidelines

Som en del av finansieringskravene som stilles for dette prosjektet, har vi utviklet et omfattende sett retningslinjer, som stilles til rådighet. Disse retningslinjene beskriver bakgrunnen for prosjektet og informasjon om alle partnernes bidrag til prosjektet. Videre kan du lese mer om de spesifikke delene av prosjektet.

 • Prosjektbeskrivelse

  Gårder kan tilby et inspirerende, ekte miljø for barn slik at de kan lære om matproduksjon, dyrevelferd, miljøtematikk...

 • Informasjon

  Field to School har satt sammen en rekke inspirerende casestudier, aktivitetshefter og interessante linker for å støtte...

 • Prosjektets mål

  Det er mange fordeler barn kan få fra utendørs undervsining, både læringsmessig og personlig. Læring i uterommet...

 • Målgruppe

  Målgrupper i prosjektet Field to school-prosjektet ønsker å tilby råd, informasjon og støtte til alle som er interessert...

 • Deltakende partnere

  Det er en rekke koordinerende aktører som f.eks. veldedighetssorganisasjoner som arbeider med friluftsaktiviteter og...

 • Utsatte grupper

  Med dårlig stilte menes det individer eller grupper som på en eller annen måte er dårlig stilt sosialt, økonomisk...

 • Praktiske råd

  Det er mange ting å tenke på når man skal etablere et Field to School prosjkt. Her er noen praktiske råd som kan...

 • Case Studier

  Field to School har produsert en rekke skriftlige casestudier og filmer fra hele Europa, laget for å dele og inspirere...

 • Retningslinjer

  Partnerne i prosjektet har utviklet nettsiden som heter ‘Field to School’. Den tilbyr ressurser og eksempler på...

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information