Om oss

Det Erasmus+ finansierte Field to School-projsektet er et internasjonalt samarbeid som fokuserer på å hjelpe skoler som ønsker å ta læring om mat og landbruk med hjem og inn i klasselokalet. Projektet fungerer ved å dele gode praktiske casestudier mellem land og ved å produsere gratis og lett tilgjengelige undervisningsressurser.


Field to School består av åtte forskjellige partnere fra syv forskjellige Europeiske land. Du kan lese mer om disse prosjektpartnere HER


Udover casestudier og læringsressourcer har partnerne utviklet et omfattende sett av retningslinjer. Retningslinjene inneholder informasjon om grunnlaget for prosjektet, målgrupper, praktiske råd og mye mer. Du kan lese retningslinjene HER

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information