Våre østerikske partnere har produsert tre casestudier som du kan finne nedenfor.

Økologisk frukt & mat i folkeskolen

I folkeskolen får mange elever matpakker med fra sine foreldre. Noen av de snacks som foreldrene forbereder, er ikke særlig næringsrik. Skolen Meissnergasse ønsker å forbedre elevenes matordning. Skolen samarbeider med en økologisk gård og et bakeri som arbeider for å produsere mat og frukt av høy kvalitet. Målet med dette prosjektet er at hver klasse kan få deres egen ”snack-box” der det vil være en rekke økologiske snacks. Projektet fungerer som en portal for elevene, for å kunne utvikle kunnskap om hvor maten kommer fra, og forhåpentligvis øke deres interesse for å dyrke deres egen mat i skolehagen.

Les hele casen ved at klikke HER

Seminarbäurinnen - Erfaring er læring som sitter fast

”Erfaring er læring som sitter fast” – Dette er slagordet for gruppen, ”Seminarbäurinnen” består av en gruppe velutdannede østerikske bønder som besøker skolene og underviser i atskillige interaktive aktiviteter for elevene. Aktivitetene er basert på temaer omkring naturen, landskapet, maten og agrikultur. ”Seminarbäurinnen” ble satt i gang i 1994, da hundrevis av bønder ble utdannet i å utdybe sitt arbeid for barn og ungdommer. Hver enkelt bonde tilbyr aktiviteter som minner om arbeidet på deres egen gård. Bl.a. vil en bonde som arbeider med høns kunne fortelle om dyrevelferd og fertilisering. Les hele casen ved å trykke HER

Matforståelse for ungdom

Matvaner er ofte relatert til andre deler av ens livsstil. Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom mennesker som har sosial- og utdannelsesbesvær og ernæringsrelaterte sykdommer. I dette østrikske programmet ”Matforståelse for ungdommer” utføres en rekke workshops omkring tilbredning av mat, der unge mennesker kan utvikle en forståelse for sunn ernæring.

Les hele casen ved å trykke HER

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information