Elevbedrifter

Her er det samlet ressurser som kan støtte deres landbruksrelaterte virksomheter.

Denne seksjonen forsøker å hjelpe lærere med å implementere arbeid med elevbedrifter i pensum, og på samme tid gi muligheten for å undervise om landbruk og mat. Elevbedrifter kan også være en god mulighet for å samle penger til gårdsbesøk. Det kan gi elevene selvtillit og erfaring som senere kan brukes i mange forskjellige aspekter av arbeid og i livet generelt. Fra å takle jobbsamtaler, økonomisk planlegging og til forståelse for bedrifters hverdag og økonomi. Dette gir unge mennesker evner til å takle alle disse områdene og en selvsikkerhet slik at de kan skape flere bedrifter som er fleksible og ressurssterke.

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information