Dette casestudiet er et eksempel på hvordan Krakow Waldorf Skole knytter skole og jordbruk sammen.

I mange år har Stainsalw Karlowski Foundation organisert "Green schools"-programmet til grunnskoleelever. Skolen er knyttet til den biodynamiske gården Juchowo gård. En av samarbeidspartnerne til prosjektet er Janusz Korxzak Waldorf School i Krakow. Elevene drar ut på gården en hel uke der de opplever hva det betyr å produsere mat med respekt for jord, planter og dyr. Målet med prosjektet er å gi unge mennesker mulighet til å utforske hvor mat komer fra og se hvor mye arbeid det er bak maten. Den kunnskapen de får på gården tas med hjem til skole og brukes til blant annet å utvikle en kjøkkenhage på skolen. 

Les hele casestudiet HER

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information