Våre danske partnere har utviklet tre casestudier som du kan finne i denne seksjonen.

LOMA-projektet

Nymarkskolen I Svendborg er del av LOMA-prosjektet (Lokal Mat). Målet med LOMA-prosjektet er å støtte undervisning i helse, velvære og bæredyktighet ved å interagere mat og måltider i undervisningen hos de involverte skolene. Elevene blir involvert i å lage og planlegge menyen på skolen. På samme tid integreres matlaging i pensumet. En del av undervisningen tar utgangspunkt i å samarbeide med lokale matprodusenter, f.eks. ved å besøke produsentene eller ved å invitere produsentene til å fortelle på skolen.

Les hele casen ved å klikke  HER

Københavns Skolehager

Københavns Skolehager, er en samling av seks byhager som ligger forskjellige steder i København, der barn kan delta i hagearbeidet som en skole-, barnehage-, eller fritids- aktivitet. Skole- og barnehage- barna deltar i et tilrettelagt program som inneholder både praktisk hagearbeid og teoretisk læring. Skolene kan velge mellom to programmer, - sommerprogrammet som kjører fra mai til oktober eller vinterprogrammet som kjører fra november til mars.

Les hele casen ved å klikke HER

Haver til Maver

Haver til Maver er et økologisk skolehaveprosjekt, som finnes flere steder i Danmark. Den originale og største hage finnes hos Krogerup-avlsgård på Nordsjælland, og er utgangspunktet for denne case. Barna bruker åtte skoledager i hagen, mellom april og oktober. Programmets målgrupper er hovedsakelig barn i aldersgruppen 9 til 12 år. Målet med prosjektet er å skape et nytt klasserom, der barna oppnår praktisk erfaring med natur, landbruk, matlaging og smaker.

Les hele casen ved å klikke HERE

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information