Casestudier

Her kan du finne casestudier fra hvert av landene som er med i prosjektet.

Casestudiene viser hvordan prosjektene fungerer i praksis og hvordan undervisningsinstutisjoner og organisasjoner med bånd til landbruket tar mat og landbruk med inn i klasselokalet.

 • Østerike

  Våre østerikske partnere har produsert tre casestudier som du kan finne nedenfor. Økologisk frukt & mat i folkeskolen I...

 • Tjekkia

  Våre tsjekkiske partnere har utviklet tre casestudier. Materinka Brno grøntkasse-ordning Materinka Brno er et utdanningssenter...

 • Danmark

  Våre danske partnere har utviklet tre casestudier som du kan finne i denne seksjonen. LOMA-projektet Nymarkskolen...

 • Tyskland

  Våre tyske partnere har utviklet ni casestudier som du kan finne i denne seksjonen. Green Professions Green professions-prosjektet...

 • Norge

  Norge har utviklet fire casestudier som du kan finne i denne seksjon. Biavl Bier er en umåtelig viktig venn, som bestøver...

 • Poland

  Våre polske partnere har utviklet to casestudier som du kan finne i denne seksjonen. Lev sunt! Våren 2018, kjørte...

 • Storbritania

  Våre Britiske partnere har utviklet fire casestudier som du kan finne i denne seksjon. Boston West Academy's matmarked I...

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information